Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

SRZ Rada Žilina:

Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu.

Viac info:

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/peticia-za-zachranu-vseludoveho-rekreacneho-a-sportoveho-rybarstva-na-slovensku/

Samotná petícia