Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia rieši podnety, ktoré jej podáva výbor organizácie, kontrolná komisia alebo rybárska stráž. Disciplinárna komisia má právo nahliadať do záznamov o predchádzajúcom pôsobení členov organizácie.

V prípade porušenia rybárskeho poriadku rozhoduje o vine / nevine a o prípadnej výške trestu. Disciplinárna komisia sa riadi Disciplinárnym poriadkom, Zákonom o rybárstve, Smernicami SRZ atď…

Rybárska stráž