Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia rieši podnety, ktoré jej podáva výbor organizácie, kontrolná komisia alebo rybárska stráž. Disciplinárna komisia má právo nahliadať do záznamov o predchádzajúcom pôsobení členov organizácie.

V prípade porušenia rybárskeho poriadku rozhoduje o vine / nevine a o prípadnej výške trestu. Disciplinárna komisia sa riadi Disciplinárnym poriadkom, Zákonom o rybárstve, Smernicami SRZ atď…

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž