Informácie MsO SRZ

Katarínske preteky 2023

Výbor MsO SRZ Piešťany pozýva všetkých rybárov na tradičné Katarínske preteky, ktoré sa uskutočnia 25.11.2023 na Obtokovom ramene. (viac…)

Jesenné násady 2023

Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023. Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

(viac…)

Informácia o bagrovaní dna Obtokového ramena

MsO SRZ Piešťany oznamuje rybárom, že dňom 2.11. 2023 začal SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK – Povodie dolného Váhu už skôr avizované bagrovanie Obtokového ramena. Bagrovanie prebieha od tzv. vojenského mosta medzi Moravanmi nad Váhom a Piešťanmi v smere na bobriu hrádzu pri Hornej hati (Husákova vila), zo strany Moravian nad Váhom.

Prosíme rybárov o zvýšenú opatrnosť pri prechode týmto úsekom z dôvodu pohybu ťažkých mechanizmov !

Výročná členská schôdza 2023

Vážené dámy, Vážení páni, priatelia rybári,
Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2023, od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

(viac…)

Memoriál Eda Balážika – ZRUŠENÝ

Memoriál Eda Balážika 2022 – 17.12.2022

Pretek Memoriál Eda Balážika je zrušený kvôli nedostatočnému počtu prihlásených účastníkov.

Miesto: Obtokové Rameno, revír 2-1880-1-1

(viac…)

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž