Skúšky nových členov

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MsO SRZ Piešťany sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

  • Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 30 otázok z vyššie spomenutých oblastí.


Školenie a skúšky záujemcov o členstvo deti v MsO SRZ Piešťany sa budú konať v dňoch 4.2.2021, 11.2.2021 a 17.2.2021 v čase 17:00 hod.

  • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ
  • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
  • Ochrana rýb a hospodárenie
  • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok.

Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca (rodič) alebo príbuzný !

Posledný termín pre školenie deti sa bude konať 17.2.2021

Prihláška je tu : http://piestany.mosrz.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prihlaska-do-18-rokov-1.pdf

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž