Skúšky nových členov

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MsO SRZ Piešťany sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

  • Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 30 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Rybárska stráž