Štrkoviská Kazety (2-330x-1-1)

Štrkoviská Kazety 1-4 sa nachádzajú pri obci Horná Streda, cca. 8km od Piešťan medzi Biskupickým Kanálom a Váhom č.6. Nabližšie k Piešťanom sa nachádza Kazeta č. 1, najďalej Kazeta č. 4.

Pre neustále problémy s nelegálnym vývozom odpadu v tejto lokalite prosíme rybárov, aby v prípade, že takéto konanie spozorujú bezodkladne kontaktovali členov rybárskej stráže (tel. číslo TU), alebo políciu.

Štrkovisko Kazeta č.1: 2-3300-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda. Kazeta č.1 o rozlohe 2,1ha.Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst.  5. písm.  b). zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Štrkovisko Kazeta č. 2: 2-3301-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda. Kazeta č. 2 o rozlohe 4,5 ha. Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 5 . písm. b). zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Štrkovisko Kazeta č. 3: 2-3302-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda. Kazeta č. 3 o rozlohe 5,6 ha. Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst.  5. písm.b). zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Štrkovisko Kazeta č. 4: 2-3303-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda . Kazeta č. 4 o rozlohe 7,2 ha. Platí ochrana rýba v zmysle ustanovenia § 13 odst. 5. písm.  b). zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Štrkoviská Kazety vznikli podobne ako štrkovisko Dlhé Kusy ťažbou štrku, ktorý bol použitý na stavbu diaľnice D1 vedúcej neďaleko. Pretože samotné štrkoviská sa nachádzajú v záplavovom území, neďaleko rieky Váh a pod úrovňou jej hladiny, apelujeme na rybárov, aby prípadnú povodňovú situáciu nepodceňovali a zvážili, kde si nechajú svoje automobily ako aj rybačku samotnú

Brehy štrkovísk sú štrkovo-hlinitého charakteru, s porastom vŕb a topoľov. Vo vode sa popri brehoch postupne na niektorých miestach rozrastá porast lekna. V poslednej dobe sa na štrkovisku Kazeta č. 4 dosť hojne rozrástla vodná vegetácia, ktorá značne komplikuje rybolov a hospodárenie na tejto lokalite. Preto sa aj výbor MsO SRZ Piešťany bude zaoberať touto problematikou za účelom nájdenia vhodného riešenia pre ryby a rybárov.

Na Kazetách 1-4 každoročne podporujeme prirodzený neres rýb kladením hniezd do vody a prispôsobením podmienok pre optimálne rozplávanie, ochranu a život rybieho plôdika a mladých rýb.

Zastúpenie jednotlivých rybích druhov v týchto štrkoviskách sa skladá z typicky nížinných druhov rýb charakteristických pre stojaté vody, prevažne v zastúpení kapra, pleskáča, červenice, karasa, šťuky, amura a úhora. Zriedkavejšie sa vyskytuje aj zubáč a ostriež.

Rybárska stráž