Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.01. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinný dodržiavať odporúčania nariadené  Úradom verejného zdravotníctva a uvedené  vo vyhláške 11 a 12, čiastka 11/2020 a 12/2020, vestník vlády SR.

Brigády November 2020

29.11. od 08:00 do 13:00 – Váh č.6

  • činnosť: zber odpadkov
  • miesto stretnutia: Lido
  • vedúci brigády: Pavol Schrong 0919 324 040

 

Rybárska stráž