Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády a podmienky podľa aktuálnych vyhlášok č. 3/2022 a č. 25/2022, vydané  Úradom verejného zdravotníctva

Brigády jar 2022

2.4. od 8:00 do 13:00 – Rimplerova važina

  • činnosť: zber odpadkov a prierez náletových drevín
  • miesto stretnutia: parkovisko pred saunou Heinola
  • vedúci brigády: Ján Székely 0915 750 333

 

Rybárska stráž