Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády a podmienky Covid Automatu podľa aktuálneho stupňa, vydané Úradom verejného zdravotníctva.

Brigády Október a November 2021

16.10. od 07:00 do 12:00 – Dlhé Kusy

  • činnosť: zber odpadkov
  • miesto stretnutia: chodník pred vstupnou bránou do CHRO
  • vedúci brigády: Peter Šamík 0904 566 286

16.10. od 08:00 do 13:00 – Sokolovská važina

  • činnosť: zber odpadkov a prierez náletových drevín
  • miesto stretnutia: Sokolovce, val za družstvom
  • vedúci brigády: Ján Székely 0915 750 333

13.11. od 08:00 do 13:00 – Váh a Obtokové rameno

  • činnosť: zber odpadkov a prierez náletových drevín
  • miesto stretnutia: penzión Benátky
  • vedúci brigády: Branislav Zelo 0901 777 451

 

Rybárska stráž