Pripravované brigády

  • Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády.

Brigády jeseň 2023

4.11. 2023, sobota od 8:00 do 12:00 – Sokolovská važina
činnosť: prierez náletových drevín a zber odpadkov,
miesto stretnutia: na moste pri malej vodnej elektrárni
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333
Na brigádu si treba priniesť kliešte, rukavice a podľa možností aj píly / krovinorezy.

19.11.2023, nedeľa od 8:00 do 13:00 – Obtokové rameno
činnosť: rozhodcovia počas rybárskych pretekov (maximálne 20 ľudí)
miesto stretnutia: strážnica pri vstupe do kúpeľov od Krajinského mosta
vedúci brigády: Pavol Melicher, 0910 988 774 (SMS správa s menom a priezviskom)
Na brigádu je potrebné nahlásiť sa vopred, počet miest je limitovaný !

Online prihlásenie sa na brigádu 19.11.2023 (testovacia verzia)

25.11.2023, sobota od 8:00 do 13:00 – Obtokové rameno
činnosť: rozhodcovia počas rybárskych pretekov (maximálne 20 ľudí)
miesto stretnutia: strážnica pri vstupe do kúpeľov od Krajinského mosta
vedúci brigády: Pavol Melicher, 0910 988 774 (SMS správa s menom a priezviskom)
Na brigádu je potrebné nahlásiť sa vopred, počet miest je limitovaný !

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž