Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.01. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať odporúčania nariadené Úradom verejného zdravotníctva č. OLP/8323/2020.

24.10. od 8:00  do 12.00 – revír Sokolovská važina

 • činnosť:prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
 • miesto stretnutia: Sokolovská važina
 • vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333

25.10. od 8:00 do 12:00 ––  revír Kazeta 1., Kazeta č.2

 • činnosť:prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
 • miesto stretnutia: Kazeta 1
 • vedúci brigády: Ábel Štefan, 0905 504 827

Brigády November 2020

7.11.od 8:00  do 12.00 revír  Dubová

 • činnosť:čistenie brehov od odpadkov a náletovej dreviny,
 • miesto stretnutia: most cez potok Dubová pri bývalých kasárňach
 • vedúci brigády: Rajčan Martin 0949 415 073
 • online formulár

8.11.od 8:00  do 12.00 revír  Obtokové rameno

 • činnosť:prierez náletových drevín a zber odpadkov
 • miesto stretnutia: Penzión Benátky
 • vedúci brigády:  Zelo Braňo 0901 777 451

14.11. od 8:00  do 12.00   revír Rimplerova važina

 • činnosť:prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
 • miesto stretnutia: parkovisko pri čističke odpadových vôd(bývalý hotel Dopravák)
 • vedúci brigády: Székely Ján 0915 750 333

21.11. od 8:00 do 12:00    revír Kazeta 3., Kazeta č.4.

 • činnosť:prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
 • miesto stretnutia: Kazeta č.3
 • vedúci brigády:Todt Lukáš, 0904 849 504
Rybárska stráž