Pripravované brigády

  • Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády.

Brigády jar 2024

2.3.2024, sobota od 8:00 do 13:00 – Sokolovská važina
činnosť: čistenie brehov, zber odpadkov, likvidácia náletových drevín a úprava lovných miest
miesto stretnutia: Malá vodná elektráreň smer Jalšové
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333
Na brigádu si treba priniesť kliešte, rukavice a náradie. Po brigáde bude podávaný guláš. 9.3.2024, sobota od 9:00 do 12:00 – Váh č. 6
činnosť: výroba a osádzanie hniezd pre zubáčov
miesto stretnutia: Siesta Pláž
vedúci brigády: Branislav Zelo, 0901 777 451, 0907 628 685
Na brigádu si treba priniesť kliešte, rukavice.

Rybárska stráž