Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády a podmienky podľa aktuálnych vyhlášok č. 3/2022 a č. 25/2022, vydané  Úradom verejného zdravotníctva

Brigády jeseň 2022

8.10.2022, sobota, od 08:00  do 13.00 – Kazeta 1 – 4.
činnosť: prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
miesto stretnutia: Pod diaľničným mostom
vedúci brigády: Ábel Štefan, 0905 504 827

9.10. 2022, nedeľa, od 08:00 do 13:00 – Dlhé kusy
činnosť: prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
miesto stretnutia: brána pri CHRO
vedúci brigády: Mgr.Peter Masarik, 0903 168 088

22.10.2022, sobota, od 08:00  do 13.00– Váh č. 6.
činnosť: prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
miesto stretnutia: pri Husákovej vile, stavidlá zo strany Moravany nad Váhom
vedúci brigády: Ing. Milan Poláček, 0907 628 685

5.11.2022, sobota od 08:00 do 13:00 – Sokolovská važina
činnosť: prierez náletových drevín  a zber odpadkov,
miesto stretnutia: na moste Sokolovská važina
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333

12.11.2022, sobota, od 09:00, do 15:00 – Obtokové rameno – ROZHODCOVIA
rozhodcovská činnosť počas rybárskeho preteku maximálne 20 rozhodcov

miesto stretnutia: Strážna búdka VO, pri vstupe do kúpeľov z Krajinského mosta
potreba nahlásiť sa vopred!
vedúci brigády: Zelo Branislav, 0901 777 451

26.11.2022, sobota, od 07:00, do 14:00 – Obtokové rameno – ROZHODCOVIA
rozhodcovská činnosť počas rybárskeho preteku maximálne 20 rozhodcov
miesto stretnutia: Strážna búdka VO, pri vstupe do kúpeľov z Krajinského mosta
potreba nahlásiť sa vopred!
vedúci brigády: Zelo Branislav, 0901 777 451

 

Rybárska stráž