Pripravované brigády

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.1. nasledujúceho roka). Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda).

Na vybrané brigády si prosím podľa možností prineste, píly / krovinorezy a pod. + rukavice. Výbor MsO SRZ Piešťany upozorňuje, že všetci účastníci brigád sú povinní dodržiavať pokyny vedúceho brigády.

Brigády jar 2023

18.3.2023, sobota, od 9:00  do 13:00 – VN Sĺňava
činnosť: výroba hniezd na podporu neresu zubáča
miesto stretnutia: cyklochodník pri Siesta pláži
vedúci brigády: Branislav Zelo, 0901 777 451
Na brigádu si treba priniesť kliešte a rukavice.

22.4.2023, sobota od 9:00 do 12:00 – Sokolovská važina
činnosť: prierez náletových drevín a zber odpadkov,
miesto stretnutia: na moste Sokolovská važina
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333
Na brigádu si treba priniesť rukavice a podľa možností aj píly / krovinorezy.

 

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž