Agátky (2-4411-1-1)

2-4411-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Agátky (3 ha), Pod jazom (2 ha). Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 3 a. zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR. Ramená sa nachádzajú neďaleko priehradného telesa VN Sĺňava, na ľavom brehu rieky Váh. Vyššie po prúde sa nachádza rameno Agátky a nižšie rameno Pod Jazom.

Krása lužných lesov a pôvodných slepých ramien Váhu v priamom prenose – aj tak by sa dal charakterizovať tento revír. Tento revír sa snažíme zanechať v pôvodnom stave, bez zbytočných úprav a zmien. Čo samozrejme neznamená, že by sme na neho zabúdali a nestarali sa o neho, či už zo strany zarybnenia, kontrôl členov RS, alebo potrebnými úpravami (zber odpadkov, podpora neresu a mladých rýb).

Brehy revíru sú zarastené pôvodnými nížinnými drevinami – vŕba, jelša, topoľ. Hĺbka vody závisí od priesaku spodnej vody, ktorá pramení od Váhu – spravidla sa jej hĺbka nachádza v rozmedzí od 0,5m do 1,5m.

Zastupiteľmi rybej ríše sú najmä: kapor, plotica, pleskáč, šťuka a karas, menej početne je zastúpený lieň, červenica, úhor a ostriež.

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž