Váh č. 6a (2-4414-1) CHaP

Čiastkové povodie Váhu od dolnej hrany Krajinského mosta po sútok s Biskupickým kanálom.

Revír Chyť a pusť !

Rybárska stráž