Násady rýb

Tu budú zverejňované informácie o násadach rýb v MsO SRZ Piešťany.

 • Dňa 2.10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie dvojročným Pstruhom potočným do revíru Váh č.6. 2-4410 o váhe 100 kg. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina. Rybárska stráž upozorňuje rybárov, že Pstruh potočný sa nesmie privlastňovať od 1.9 do 15.4 v kaprových aj pstruhových vodách.

 • Dňa 6.10. 2020 sa uskutočnilo zarybnenie na revíri Váh č.6 2-4410-1-1 K2 v množstve 800 kilogramov. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.

 • Dňa 9. 10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Pstruhom Dúhovým a Sivoňom Potočným nasledovne :

Dlhé Kusy- PD ( 900 kilogramov )

Kazeta č.4- PD (400 kilogramov )

Kazeta č.3- PD ( 200 kilogramov, Sivoň Potočný 214 kilogramov) 

Pri nakládke a následne pri vykládke bol prítomný člen kontrolnej komisie, pán Vlastimil Strečanský. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať členom RS Milanovi Poláčkovi , Jožkovi Minarechovi.


 • Dňa 13.10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Jalec Hlavaty násada 14 cm nasledovne:

Váh č.6. 2-4410-1-1

Jalec Hlavatý 1720,- kusov( Násada je hradená z prostriedkov SRZ RADA Žilina)

Jalec Hlavatý 5000,- kusov( Násada je hradená z prostriedkov SRZ RADA Žilina)

Jalec Hlavatý 1450,- kusov ( Násada je hradená z vlastných prostriedkov MsO SRZ Piešťany)

Spolu sa vysadilo 8170,- kusov

Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi a Miškovi Poláčkovi. • Dňa 22.10. sa uskutočnilo zarybnenie Nosaľom Sťahovavým nasledovne:
  Váh č.6. 2-4410-1-1 v množstve ( 5000 kusov). Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.

 • Dňa 3.11.2020 sa uskutočnilo zarybnenie
  Šťuka Severná – jednoročná nasledovne:
  Dlhé Kusy –  152 kilogramov. Šťuka mala v priemere dĺžku 30-50 cm. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Michalovi a Milanovi Poláčkovcom


 • Dňa 10.11.2020 prebehlo zarybnenie našich revírov kaprom – K3 a K3 výber. Pri násade bola prítomná Kontrolná komisia tak pri nakládke, ako aj výkladke. Poďakovanie za pomoc patrí Pavlovi Dzurkovi a Vlastimilovi Strečanskému.
  • Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
   Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených bolo 2731 kg kapra. 
  • Štrkoviska Kazety (všetky)
   Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených bolo dokopy 5943 kg kapra.
  • Kazeta 1 – 809 kg
  • Kazeta 2 – 1531 kg
  • Kazeta 3 – 1578 kg
  • Kazeta 4 – 2025 kg 
  • Obtokové rameno 2-1880-1-1
   Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 3741 kg kapra. 
  • Rimplerova važina/ Sokolovská važina 2-4413-1-1
   Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 1524 kg kapra.
  • Rimplerova važina 760 kg
  • Sokolovská važina 764 kg 

   Dňa 17.3. sa uskutočnilo zarybnenie na revíri Rimplerova Važina (2-4413-1-1) Šťuka jednoročná ( 30-50 cm v množstve 100,-kg) Za pomoc sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi.Dňa 1.4.2021 sa uskutočnilo zarybnenie na uvedených revíroch:
Kapor K2 – 152 kg, Amur- 202 kg (Sokolovská Važina )
Kapor K2-152 kg, 2 Amur – 202 kg (Rimplerová važina)
Kapor K2-152 kg, Amur – 205kg (Dubová )
Kapor K2- 300 kg (Váh č.6 – sponzorské od Ing. Juraja Mrázika za pomoc pri organizovaní pretekov na VN Sĺňava 2020 našou MsO
SRZ Piešťany).
Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi.

Dňa 2.4.2021 sa uskutočnilo jarné zarybnenie Kaprom K-3 ( 50-60 cm)

Štrkovisko Dlhé Kusy – 2503 kg
Obtokové Rameno – 1516 kg

Pri nakladke a výkladke bola prítomná kontrolná komisia Vlastimil Strečanský, Pavol Dzurka. Náhodne bola vybratá jedna kaďa a prevážená. Za pomoc sa chceme poďakovať predsedovi organizácie Ferkovi Jankechovi.


 

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž