Násady rýb

Tu budú zverejňované informácie o násadach rýb v MsO SRZ Piešťany. Najnovšie násady sú vždy na spodnej časti stránky.

 • Dňa 2.10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie dvojročným Pstruhom potočným do revíru Váh č.6. 2-4410 o váhe 100 kg. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina. Rybárska stráž upozorňuje rybárov, že Pstruh potočný sa nesmie privlastňovať od 1.9 do 15.4 v kaprových aj pstruhových vodách.

 • Dňa 6.10. 2020 sa uskutočnilo zarybnenie na revíri Váh č.6 2-4410-1-1 K2 v množstve 800 kilogramov. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.

 • Dňa 9. 10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Pstruhom Dúhovým a Sivoňom Potočným nasledovne :

Dlhé Kusy- PD ( 900 kilogramov )

Kazeta č.4- PD (400 kilogramov )

Kazeta č.3- PD ( 200 kilogramov, Sivoň Potočný 214 kilogramov) 

Pri nakládke a následne pri vykládke bol prítomný člen kontrolnej komisie, pán Vlastimil Strečanský. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať členom RS Milanovi Poláčkovi , Jožkovi Minarechovi.


 • Dňa 13.10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Jalec Hlavaty násada 14 cm nasledovne:

Váh č.6. 2-4410-1-1

Jalec Hlavatý 1720,- kusov( Násada je hradená z prostriedkov SRZ RADA Žilina)

Jalec Hlavatý 5000,- kusov( Násada je hradená z prostriedkov SRZ RADA Žilina)

Jalec Hlavatý 1450,- kusov ( Násada je hradená z vlastných prostriedkov MsO SRZ Piešťany)

Spolu sa vysadilo 8170,- kusov

Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi a Miškovi Poláčkovi. • Dňa 22.10. sa uskutočnilo zarybnenie Nosaľom Sťahovavým nasledovne:
  Váh č.6. 2-4410-1-1 v množstve ( 5000 kusov). Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.

 • Dňa 3.11.2020 sa uskutočnilo zarybnenie
  Šťuka Severná – jednoročná nasledovne:
  Dlhé Kusy –  152 kilogramov. Šťuka mala v priemere dĺžku 30-50 cm. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Michalovi a Milanovi Poláčkovcom


 • Dňa 10.11.2020 prebehlo zarybnenie našich revírov kaprom – K3 a K3 výber. Pri násade bola prítomná Kontrolná komisia tak pri nakládke, ako aj výkladke. Poďakovanie za pomoc patrí Pavlovi Dzurkovi a Vlastimilovi Strečanskému.
  • Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
   Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených bolo 2731 kg kapra. 
  • Štrkoviska Kazety (všetky)
   Lov je povolený, platí druhové hájenie vysadených druhov rýb privlastnenie si úlovku kapra je možné až od 5.12.2020. Nasadených bolo dokopy 5943 kg kapra.
  • Kazeta 1 – 809 kg
  • Kazeta 2 – 1531 kg
  • Kazeta 3 – 1578 kg
  • Kazeta 4 – 2025 kg 
  • Obtokové rameno 2-1880-1-1
   Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 3741 kg kapra. 
  • Rimplerova važina/ Sokolovská važina 2-4413-1-1
   Všeobecný zákaz lovu rýb – lov povolený od 5.12.2020. Nasadených 1524 kg kapra.
  • Rimplerova važina 760 kg
  • Sokolovská važina 764 kg 

   Dňa 17.3. sa uskutočnilo zarybnenie na revíri Rimplerova Važina (2-4413-1-1) Šťuka jednoročná ( 30-50 cm v množstve 100,-kg) Za pomoc sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi. • Dňa 1.4.2021 sa uskutočnilo zarybnenie na uvedených revíroch:
Kapor K2 – 152 kg, Amur- 202 kg (Sokolovská Važina )
Kapor K2-152 kg, 2 Amur – 202 kg (Rimplerová važina)
Kapor K2-152 kg, Amur – 205kg (Dubová )
Kapor K2- 300 kg (Váh č.6 – sponzorské od Ing. Juraja Mrázika za pomoc pri organizovaní pretekov na VN Sĺňava 2020 našou MsO
SRZ Piešťany).
Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Milanovi Poláčkovi.

 • Dňa 2.4.2021 sa uskutočnilo jarné zarybnenie Kaprom K-3 ( 50-60 cm)

Štrkovisko Dlhé Kusy – 2503 kg
Obtokové Rameno – 1516 kg

Pri nakladke a výkladke bola prítomná kontrolná komisia Vlastimil Strečanský, Pavol Dzurka. Náhodne bola vybratá jedna kaďa a prevážená. Za pomoc sa chceme poďakovať predsedovi organizácie Ferkovi Jankechovi.


 • Dňa 27.4. sa uskutočnilo zarybnenie šťukou jednoročnou 30-50 cm na revíroch:
Obtokové rameno – 101 kg
Štrkovisko Dlhé Kusy – 101 kg
 
Dňa 30.4. sa uskutočnilo zarybnenie na revíre Váh č.6. Násada bola šťuka ,,rýchlená´´ vo veľkosti 2,5 – 3 cm v množstve 20 000 kusov. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Petrovi Masarikovi a Števovi Ábelovi. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.


Dňa 15.5. sa uskutočnilo zarybnenie Úhorom

Obtokové rameno 700 ks

Váh č.6 700 ks

Dubová 600 ks


Dňa 7.10.2021 sa uskutočnila násada Pstruha Dúhového – Pd 2.
Štrkovisko Dlhé Kusy – 1000 kg
Štrkovisko Kazeta č. 4 – 350 kg
Štrkovisko Kazeta č. 2 – 350 kg
Na uvedených revíroch platí všeobecný zákaz lovu rýb do 14.10.2021 (lov bude mozny od 15.10.2021 )
Pri nakládke bola prítomná kontrolná komisia- p. Strečanský


Dňa 7.10.2021 sa uskutočnila násada Jalca tmavého – 2 ročného.
Dubová – 1400 ks


Dňa 11.10.2021 sa uskutočnila násada kapra – K2 v množstve 800kg na revír Váh č.6. Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina. Rybolov je bez obmedzenia, nakoľko K2 nedosahuje stanovenú lovnú mieru.


Dňa 26.10.2021 sa uskutočnila násada na revír Váh č.6. Nasadené ryby : Jalec Hlavatý (14 000 ks) a Nosáľ Sťahovavý (6000 ks). Násada je hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina.


Dňa 19.11.2021 sa uskutočnila násada Lieňa (2-3) ročný podľa plánu zarybnenia 2021 na revíroch:
1. Obtokové rameno –  100 kg
2. Rimplerova važina – 100 kg
3. Sokolovská važina –  100 kg


Dňa 22.11.2021 sa uskutočnila násada na revíre Dubová
1. Lieň – 72 kg
2. Šťuka – 70 kg
Násada bola hradená zo sponzorského firmou Tavos na základe zmluvy, ktorou nám poskytli na účet 1000 €.

Dňa 23.3.2022 sa uskutočnila násada na revíroch:

Obtokové rameno
Kapor K2- 200kg
Šťuka 30-50 cm – 100kg

Rimplerova Važina
Kapor K2- 200kg
Šťuka 30-50 cm- 100,- kg

Sokolovská Važina
Kapor K2- 200kg
Šťuka 30-50 cm- 100kg

Prítomný pri násade bol člen výboru – Ján Hrisenko


Dňa 29.3.2022 bola vysadená na revíre Dlhé Kusy násada kapra (trofejného) veľkosti 6-10 kg v množstve 462 kg a šťuky severnej 30-50 cm v množstve 108kg

Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Peťovi Masarikovi.


Dňa 30.3.2022 sa uskutočnila násada Kapor K3 na revíroch Obtokové Rameno – 1512kg. Kapor lysec mal v priemere 2,80 – 3,5 kg.

Štrkovisko Dlhé Kusy – 2 546kg. Kapor lysec mal v priemere 2,80 – 3,5 kg.

Spolu bolo vysadených 4058 kg rýb. Za kontrolnú komisiu bol prítomný Vlastimil Strečansky pri nakládke aj výkladke. 


Dňa 12.10.2022 sa uskutočnilo zarybnenie našich revírov kaprom – K3 

Pri násade bola prítomná kontrolná komisia tak pri nakládke, ako aj výkladke. Poďakovanie za pomoc patrí Vlastimilovi Strečanskému.

Štrkovisko Dlhé kusy 1625kg
Štrkoviská Kazety (všetky)
Kazeta 1 – 822 kg
Kazeta 2 – 1656 kg
Kazeta 3 – 1767 kg
Kazeta 4 – 2220 kg
Rimplerova važina 750 kg
Sokolovská važina 798 kg
Spolu bolo vysadených 9 638 kg
Kapor mal v priemere 50 – 55cm, forma šupináč.

Rybárska stráž