Naše revíry

Názov revíru Číslo revíru
Váh č. 6 2-4410-1-1
Váh č. 6a – revír CHYŤ a PUSŤ
2-4414-1-1
Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1
Štrkovisko Kazeta č. 1 2-3300-1-1
Štrkovisko Kazeta č. 2 2-3301-1-1
Štrkovisko Kazeta č. 3 2-3302-1-1
Štrkovisko Kazeta č. 4 2-3303-1-1
Obtokové rameno 2-1880-1-1
Rimplerova važina 2-4413-1-1
Dubová 2-0400-1-1
Agátky 2-4411-1-1
Dudváh č. 4 2-0440-1-1
Kocianova važina 2-4412-1-1
Striebornica č. 1 2-2720-1-1
Striebornica č. 2 – pstruhový 2-2721-1-1
Modrovský potok – pstruhový 2-1320-1-1

 

 

 

 

 

 

Úprava lovných mier na obdobie rokov 2023-2025

Všetky úpravy  minimálnych a maximálnych  lovných mier boli individuálne posúdené príslušným ichtyológom, prerokované so zástupcom Ministerstva životného prostredia SR a platia pre všetky uvedené revíry.

Dubová 2-0400-1-1 Lovné miery  Najmenšia /  Najväčšia.

  •  Kapor rybničný   45 cm / 60cm       
  •  Amur biely  60cm / –
  •  Lieň sliznatý  50cm /-
  •  Jalec hlavatý    50 cm / –
  •  Pleskáč vysoký  50 cm/ –
  •  Zubáč veľkoústy 60cm/ –                       
  •  Jeseter malý   60 cm / –
  •  Sumec veľký  70 cm/ 150cm
  •  Ostriež zelenkavý – / 30cm
  •  Šťuka severná    60 cm / 90cm

Stanovenie najmenšej a najväčšej lovnej miery na revíroch MsO SRZ Piešťany ukladá loviacemu povinnosť mať pri love rýb rybársku podložku.

 

Dudváh č. 4 2-0440-1-1
OR Piešťanské 2-1880-1-1
Striebornica č.1 (Piešťany) 2-2720-1-1
Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.1 2-3300-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.2 2-3301-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.3 2-3302-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.4 2-3303-1-1
Váh č. 6 2-4410-1-1
Váh č. 6a
2-4414-1-1
Agátky 2-4411-1-1
Kocianová važina 2-4412-1-1
Rimplerova važina 2-4413-1-1

 

Privlastňovanie si úlovkov

Na jedno povolenie (kaprové, lipňové, pstruhové) – v rozsahu miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady, si môže držiteľ  na revíroch MO SRZ Piešťany privlastniť len 40ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymianového, alebo ich kombináciu.

Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb, platnosť povolenia  na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou ,, chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne  výbor OZ.

 

Rybárska stráž