Naše revíry

Názov revíru Číslo revíru
Váh č. 6 2-4410-1-1
Váh č. 6a
2-4414-1-1
Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
Štrkovisko kazeta č. 1 2-3300-1-1
Štrkovisko kazeta č. 2 2-3301-1-1
Štrkovisko kazeta č. 3 2-3302-1-1
Štrkovisko kazeta č. 4 2-3303-1-1
Obtokové rameno 2-1880-1-1
Rimplerova važina 2-4413-1-1
Dubová 2-0400-1-1
Agátky 2-4411-1-1
Dudváh č. 4 2-0440-1-1
Kocianova važina 2-4412-1-1
Striebornica č. 1 2-2720-1-1
Striebornica č. 2 – pstruhový 2-2721-1-1
Modrovský potok – pstruhový 2-1320-1-1

Úprava lovných mier na obdobie rokov 2020-2022

Všetky úpravy  minimálnych a maximálnych  lovných mier boli individuálne posúdené príslušným ichtyológom, prerokované so zástupcom Ministerstva životného prostredia SR a platia pre všetky uvedené revíry.

Dubová 2-0400-1-1

 Lovné miery  Najmenšia /  Najväčšia.

  Kapor rybničný   45 cm/65cm                       

  Amur biely  70cm. / –

   Lieň sliznatý  50cm. /-

  Jalec hlavatý    50 cm. / –

  Pleskáč vysoký  50 cm./ –

  Zubáč veľkoústy 60cm/90cm                          

  Jeseter malý   60 cm. / –

  Sumec veľký  -./180cm

  Ostriež zelenkavý – / 30cm

  Šťuka severná    – / 90cm

 

Stanovenie najmenšej a najväčšej lovnej miery na revíroch MsO SRZ Piešťany ukladá loviacemu povinnosť mať pri love rýb rybársku podložku.

 

Dudváh č. 4 2-0440-1-1
OR Piešťanské 2-1880-1-1
Striebornica č.1 (Piešťany) 2-2720-1-1
Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.1 2-3300-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.2 2-3301-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.3 2-3302-1-1
Štrkovisko Horná Streda č.4 2-3303-1-1
Váh č. 6 2-4410-1-1
Váh č. 6a
2-4414-1-1
Agátky 2-4411-1-1
Kocianová važina 2-4412-1-1
Rimplerova važina 2-4413-1-1

Privlastňovanie si úlovkov

Povolenie na kaprové vody:

Na jedno povolenie – v rozsahu miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady, si môže držiteľ privlastniť maximálne 40ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymianového, alebo ich kombináciu.

Povolenie na pstruhové vody:

Na jedno povolenie – v rozsahu miestneho povolenia si môže držiteľ privlastniť len 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymianového alebo ich kombináciu.

Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb, platnosť povolenia  na rybolov končí. Na toto povolenie  nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou ,, chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne  výbor OZ.

Rybárska stráž