Brigády

Brigády sú neoddeliteľnou súčasťou chodu organizácie a hospodárenia na rybárskych revíroch. Brigády sa usporadúvajú niekoľkokrát do roka – spravidla v jesennom a jarnom období, pričom sú zamerané predovšetkým na úpravu okolia vôd a vôd samotných, pre zabezpečenie dôstojného životného prostredia pre život vodných organizmov ako aj pre lov rýb.

Na brigádach sa zameriavame hlavne na zber odpadkov vo vode a na jej brehoch, prerezávanie náletových drevín, úpravu okolia vôd, podporu prirodzaného neresu v rybárskych revíroch a na mnoho iných nemenej dôležitých činností.

Brigády v rozsahu najmenej 5 brigádnických hodín je povinný sa zúčastniť každý člen  od 18. do 62. roku veku, okrem žien, invalidných dôchodcov a členov, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje.

Brigáda sa členovi započítava po odovzdaní brigádnickeho preukazu spolu s prehľadom o úlovkoch v riadnom termíne (do 15.01. nasledujúceho roka)

Pri neodovzdaní brigádnickeho preukazu, nie je možné brigádu uznať a člen je povinný uhradiť poplatok 30,00 € (neodpracovaná brigáda)

Poplatok za neodpracovanú brigádu: 30 €

Rybárska stráž