Minulé brigády

Už zorganizované a odrobené brigády sa vždy niesli v duchu spríjemniť si čas, ktorý následne trávime na rybách. Takže boli zamerané predovšetkým na:

 • zber odpadu okolo vôd v našej starostlivosti
 • prierez a kultivácia náletových drevín
 • podporu prirodzeného neresu v našich vodách
 • minimalizácia škôd spôsobovaných kormoránom – plašenie a odstrel

Boli by sme radi, aby ste brigády nebrali ako nutné zlo, alebo ako vnútenú povinnosť – robíme to predsa sami pre seba, pre naše deti a v neposlednom rade pre ryby vo vode a pre životné prostredie. Na druhej strane si ešte nepamätáme brigádu, na ktorej by nebola sranda a na ktorej by sme sa nedozvedeli niečo nové či zaujímavé.

Ďakujeme všetkým rybárom, ktorí sa zúčastnili na brigádach a pomohli tak spraviť správnu vec. Opäť sa spravil kus poctivej roboty, na základe ktorej je teraz pre mnohých rybačka prístupnejšia, pohodlnejšia a krajšia. Spravilo sa veľa roboty ohľadom podpory prirodzeného neresu rýb a ich ochrany, či na podporu vodných plôch ako biotopu – zber odpadkov, prierez náletových drevín, kladenie hniezd na neres, prikrmovanie rýb pred zimným obdobím, ochrana vôd pred kormoránom, zabezpečenie vodných plôch pred odtečením vody pri mimoriadnych situáciách – potok Dubová, horný úsek a mnoho ďalšieho.

Chceli by sme tiež poďakovať poľovníkom, ktorí nám pomáhajú pri eliminovaní škôd na rybách spôsobovaných kormoránom a všetkým, ktorí sa akokoľvek zaslúžili o zlepšenie a podporu organizácie MsO SRZ Piešťany či už formou sponzoringu, alebo svojím úsilím a voľným časom.

Ďakujeme tiež rybárom, v ktorých stále pretrvávajú morálne hodnoty, myslia na budúcnosť a k vode a prírode okolo nej sa správajú zodpovedne, pozbierajú mnohokrát nie svoje odpadky počas rybačiek, či chránia vodu a život v nej.

Počas roka som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorým skutočne záleží na vode a rybárstve na našich stále krásnych vodách a venujú mnoho úsilia a voľného času na ich ochranu a podporu. Preto mi prosím dovoľte menovite poďakovať nasledujúcim ľuďom, rybárom, priateľom:

 • Lukáš Todt
 • Patrik Fabo
 • Tino Dekan
 • Jaroslav Matúš
 • Marcel Kubo
 • Pavol Korvín
 • Peter Pospíšil
 • Ivan Lednický
 • Jaroslav Mišura
 • Marek Kamenčák
 • členovia výboru, rybárskej stráže, disciplinárnej a kontrolnej komisie MsO SRZ Piešťany

Ak som na niekoho zabudol ospravedlňujem sa, poďakujem dodatočne, osobne 🙂

Vážení rybári, vážené rybárky  – teším sa na ďalší rybársky rok, ktorý, verím, bude ešte úspešnejší ako ten predošlý a v ktorom znova prispejeme k zveľaďovaniu našej spoločnej záľuby či vášne – rybárstva.

Vidíme sa pri vode priatelia!

 

Martin Rajčan – hospodár MsO SRZ Piešťany

Rybárska stráž