Kocianova važina (2-4412-1-1)

2-4412-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Kocianova važina (1ha) . Platí ochrana rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 3 . zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve, v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

 

Rybárska stráž