Váh č.6 (2-4410-1)

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu a tabuľami (cca 150 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybiu oblasť – CHRO. V úseku od dolnej hrany Krajinského mosta v Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje samostatný rybársky revír s režimom CHAP.

Váh č. 6 je zväzová voda v obhospodarovaní MsO SRZ Piešťany. Hovorovo sa rozdeľuje na staré a nové koryto.Pre nové koryto je typická hĺbka vody 3-7m so silnejším prúdením, ktoré je väčšinou závislé od činnosti vodných elektrární na tomto toku. Staré koryto je typické prirodzenejšou povahou toku s pokojnejšou vodou v spodných úsekoch a prúdnatejšou, vytvárajúce mierne pereje a prúdy, v horných úsekoch.

Zastúpenie jednotlivých druhov rýb je približne rovnaké pre všetky úseky Váhu, pričom v horných úsekoch prevažuje mrena, podustva, jalec, hrúz a v spodnejších úsekoch kapor, pleskáč, plotica, nosáľ, zubáč, sumec a šťuka…

 

 

 

Rybárska stráž