Povolenia na rybolov

Pre možnosť loviť ryby v rybárskych revírov v obhospodarovaní SRZ je každý záujemca o rybolov povinný vlastniť Povolenie na rybolov, členský preukaz s platnou členskou známkou pre príslušný rok a rybársky lístok.

Povolenia na rybolov rozdeľujeme na:

  • Miestne
  • Zväzové
  • Zvláštne
  • Hosťovacie

Povolenie pre členov SRZ sa vydáva na jeden rok. Vydanie tohto povolenia je podmienené odovzdaním vyplneného povolenia za predchádzajúci rok najneskôr do 15.1. nasledujúceho roku.

Rybárska stráž