Povolenia na rybolov

Pre možnosť loviť ryby v rybárskych revírov v obhospodarovaní SRZ je každý záujemca o rybolov povinný vlastniť Povolenie na rybolov, členský preukaz s platnou členskou známkou pre príslušný rok a rybársky lístok.

Povolenia na rybolov rozdeľujeme na:

  • Miestne
  • Zväzové
  • Zvláštne
  • Hosťovacie

Povolenie pre členov SRZ sa vydáva na jeden rok. Vydanie tohto povolenia je podmienené odovzdaním vyplneného povolenia za predchádzajúci rok najneskôr do 15.1. nasledujúceho roku.

Ceny povolení 2021 na stiahnutie

Rybárska stráž