Povolenia na rybolov

Pre možnosť loviť ryby v rybárskych revírov v obhospodarovaní SRZ je každý záujemca o rybolov povinný vlastniť Povolenie na rybolov, členský preukaz s platnou členskou známkou pre príslušný rok a rybársky lístok.

Povolenia na rybolov rozdeľujeme na:

  • Miestne
  • Zväzové
  • Zvláštne
  • Hosťovacie

Povolenie pre členov SRZ sa vydáva na jeden rok. Vydanie tohto povolenia je podmienené odovzdaním vyplneného povolenia za predchádzajúci rok najneskôr do 15.1. nasledujúceho roku.

Ceny povolení 2021 na stiahnutie

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž