Rybárska stráž

Rybárska stráž pri MsO SRZ Piešťany má v súčasnosti 15 členov .

Rybárska stráž (RS) vykonáva pravidelné a námatkové kontroly rybárskych revírov a loviacich rybárov. Dohliada predovšetkým na dodržiavanie Rybárskeho zákona a na poriadok v rybárskych revíroch. RS úzko spolupracuje s Políciou SR, čoho dôkazom sú kontroly rybárskych revírov spolu s príslušníkmi Policajného zboru SR, za čo Polícii SR patrí veľká vďaka.

V prípade, že potrebujete pomoc od členov Rybárskej stráže, alebo uvidíte pri vode niečo podozrivé, porušovanie zákona, rybárskeho zákona či inú mimoriadnu situáciu neváhajte prosím kontaktovať RS na tel. čísle:

0918 711 554

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž