Štrkovisko Dlhé Kusy (2-3140-1-1)

2-3140-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda. (10ha). Južná časť revíru ohraničená oplotením (2 ha) predstavuje chránenú rybiu oblasť – CHRO V tejto časti platí zákaz lovu rýb po celý rok. Zároveň platí zákaz vstupu do areálu neoprávneným osobám, zákaz stanovania, zákaz kúpania, člnkovania, prípadne iné činnosti, ktoré by mohli narušiť pokoj v tejto vyčlenenej časti Platílov rýb v zmysle ustanovenia § 13 odst. 5. písm.  b). zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve  v súlade s časom individuálnej ochrany rýb, v zmysle ustanovenia § 10  Vyhlášky MŽP SR.

Štrkovisko Dlhé Kusy vzniklo zatopením oblasti, kde sa ťažil riečny štrk, ktorý bol použitý na stavbu diaľnice D1, ktorá vedie neďaleko. Vďaka tejto ťažbe je dno štrkoviska nesmierne členité s hĺbkou vody od 1m do 6m s početnými vyvýšeninami, lavicami a jamami, ktoré poskytujú rybám mnoho úkrytov.

Samotné dno je štrkového charakteru, s hojným výskytom škeblí, miestami s miernym nánosom bahna. Brehy sú štrkového charakteru, pričom sa tu hojne vyskytuje vŕba a topoľ. Popri brehoch sa postupne rozrastá lekno, ktorého rozšírenie na štrkovisku nadobúda stúpajúci charakter.

Vďaka všetkým týmto okolnostiam je rybia osádka mimoriadne bohatá, pričom sa tu vyskytujú druhy rýb: kapor, pleskáč, karas, plotica, červenica, ostriež, šťuka, úhor a zriedkavo aj amur. V jarných mesiacoch sa na zatraktívnenie rybačky pravidelne nasádza Pstruh dúhový.

Rybárska stráž