Striebornica č. 1 (2-2720-1-1)

2-2720-1-1

Potok Striebornica od ústia do Váhu pod lokalitou „Výstavky“ na úrovni Bodony v Piešťanoch po priehradné teleso VN Striebornica. Lov rýb povolený po celý rok, platí druhové hájenie.

Rybárska stráž