Aktuality

Memoriál Eda Balážika – ZRUŠENÝ

Memoriál Eda Balážika 2022 – 17.12.2022

Pretek Memoriál Eda Balážika je zrušený kvôli nedostatočnému počtu prihlásených účastníkov.

Miesto: Obtokové Rameno, revír 2-1880-1-1

(viac…)

Katarínske preteky 2022

MsO SRZ Piešťany srdečne pozýva všetkých rybárov i rybárky na tradičné Katarínske preteky, ktoré sa uskutočnia 26.11.2022 na Obtokovom ramene v Piešťanoch.

(viac…)

Zarybnenie pstruhom dúhovým

Dňa 13.10.2022 sa uskutoční násada – Pstruh Dúhový – Pd 2 na revíroch: Štrkovisko Dlhé Kusy (2-3140-1-1) a štrkovisko Kazeta č.4. Po zarybnení bude vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB v dobe trvania od 13.10.2022 do 14.10.2022 vrátane. (viac…)

Výročná členská schôdza 2022

Vážené dámy, vážení páni, priatelia rybári. Pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7.5.2022 o 9:00 v Dome Umenia Piešťany. Program schôdze je v priloženom obrázku. Tešíme sa na Vašu účasť ! (viac…)

Zákaz lovu rýb – Dlhé Kusy

Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia rybárskych pretekov podľa §20, ods.3 Zákona č. 216/2018

Štrkovisko Dlhé Kusy v smere od kanála v dňoch

22.4.2022 od 6:00 do 18:00 (piatok)

23.4.2022 od 6:00 do 18:00 (sobota)

24.4.2022 od 6:00 do 18:00 (nedeľa)

 

 

 

Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta, alebo náhradníka

Výbor MsO SRZ Piešťany oznamuje svojím  členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov do orgánov  MsO SRZ Piešťany a náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov. Svoje návrhy môžu členovia OZ SRZ Piešťany podať najneskôr do 22.4.2022.

Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.

Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/

Informácia o love kapra

Lov rýb na našich vodách je možný celoročne. Na štrkoviskách Kazety (všetky) a Dlhé Kusy sa kapor môže privlastňovať celoročne, na ostatné ryby sa vzťahuje doba ochrany podľa zákona o rybárstve ! Viac informácií v článku.

(viac…)

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch a výdaj nových povolení

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2021.

Povinnosť odovzdať povolenie.(Prehľad o úlovkoch)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy ak v období, na ktoré sa vzťahuje povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.( § 14, odst. 21, vyhlášky č. 381/2018 Z.z.). (viac…)

Rybárska stráž