Aktuálne informácie

Násada pstruha a sivoňa

Dňa 9. 10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie Pstruhom Dúhovým a Sivoňom Potočným nasledovne :

  • Dlhé Kusy- PD ( 900 kilogramov )
  • Kazeta č.4- PD (400 kilogramov )
  • Kazeta č.3- PD ( 200 kilogramov, Sivoň Potočný 214 kilogramov) 

Sivoň Potočný lovná miera 27,- cm 

Pstruh Dúhový lovná miera  27,- cm 

Rybár je oprávnený si privlastniť v jedeň deň 4 kusy lososovitej ryby.

Dieťa od 3-14 rokov je oprávnené si v jedeň deň  privlastniť 1 kus lososovitej ryby. 

Pri nakládke a následne pri vykládke bol prítomný člen kontrolnej komisie, pán Vlastimil Strečanský. Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať členom RS Milanovi Poláčkovi , Jožkovi Minarechovi.

Informácia o limite privlastňovaných rýb

Rybárska stráž MsO SRZ Piešťany informuje rybárov o zmenev limite privlastňovania rýb – Pstruha Dúhového. Ten nespadá do limitu 40 ks rýb možných si privlastniť na jedno povolenie. Hoci sa táto informácia nachádza v povolení na rybolov , ide o nepravdivú informáciu.

Rada SRZ na svojom zasadnutí 7.3. 2020 prijala Uznesenie č. 41/2020, ktorým vyňala pstruha dúhového z limitu privlastnených rýb.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového ustanovuje §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Oznam o zarybnení Pstruhom dúhovým

Dňa 9.10.2020 sa uskutoční zarybnenie Pstruhom dúhovým na revíroch Dlhé kusy, Kazeta 3 a Kazeta 4. V tejto súvislosti bude platný VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !

Druh vysadených rýb: Pd+ 2 – Pstruh Dúhový násada dvojročná a staršia
Zákaz lovu rýb od: 09.10.2020 do 11.10.2020 vrátane
Lov povolený od : 12.10.2020
Všeobecný zákaz lovu platí na uvedených revíroch:

  • Štrkovisko Dlhé Kusy 2-3140-1-1
  • Kazeta č.3 2-3302-1-1
  • Kazeta č.4 2-3303-1-1

Násada Pstruha potočného

Dňa 2.10.2020 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Váh č.6. 2-4410-1-1 pstruhom potočným (násada dvojročná a staršia) o celkovej váhe 100 kg. (viac…)

Oznam o zrušení pretekov

Vzhľadom na nové obmedzenia platné od 1.10.2020 sa detský pretek Spinning Cup 2020 a rovnako aj Spinning Cup 2020 pre dospelých tento rok neuskutočnia !

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor MsO SRZ Piešťany

Rybárska stráž