Výbor

Výbor MsO SRZ zasadá jedenkrát mesačne (vo výnimočných prípadov a ak si to situácia vyžaduje aj častejšie)  v sídle organizácie (Lipová ul. 70/10, Piešťany). Výbor MsO SRZ Piešťany pôsobí v nasledovnom zložení:

Predseda:

  • František Jankech

Tajomník:

  • Pavol Melicher

Pokladník:

  • Branislav Zelo

Hospodár:

Členovia výboru:

  • Ing. Milan Poláček 
  • Ján Hrisenko
  • Marcel Společnik 
  • Štefan Ábel
  • Ján Székely
  • Matej Strieženec
  • Mgr. Peter Masarik 

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž