Výbor

Výbor MsO SRZ zasadá jedenkrát mesačne (vo výnimočných prípadov a ak si to situácia vyžaduje aj častejšie)  v sídle organizácie (Lipová ul. 70/10, Piešťany). Výbor MsO SRZ Piešťany pôsobí v nasledovnom zložení:

Predseda:

  • František Jankech

Tajomník:

  • Pavol Melicher

Pokladník:

  • Branislav Zelo

Hospodár:

Členovia výboru:

  • Pavol Schronk
  • Ján Hrisenko
  • Lukáš Todt
  • Štefan Ábel
  • Ján Székely
  • Matej Strieženec

Zákaz lovu kapra


Zákaz lovu vysadených Druhov Rýb

Štrkovisko  Dlhé kusy 2-3140-1-1

 Druh vysadených rýb: Kapor Rybničný - K3

Zákaz lovu rýb od: 02.04.2021 do 29.04. 2021 vrátane

Lov s privlastnením kapra je povolený od 30.04.2021

 

Lov je povolený, avšak kapor sa nesmie privlastňovať !

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž