Modrovský potok (2-1320-1-1)

2-1320-1-1 Pstruhový

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.
Všeobecný zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15. apríla.

Maximálna miera kapra


Upozorňujeme všetkých rybárov na dodržiavanie MAXIMÁLNEJ miery kapra - 60cm.

To znamená, že privlastnenie si kapra nad túto mieru nie je dovolené a bude postihované podľa platných predpisov.

Rybárska stráž