Modrovský potok (2-1320-1-1)

2-1320-1-1 Pstruhový

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.
Všeobecný zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15. apríla.

Rybárska stráž