Dudváh č.4 (2-0440-1-1)

Čiastkové povodie Dudváhu od mosta v obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.

Rybárska stráž