Organizácia

Mestská organizácia Slovenského Rybárskeho Zväzu Piešťany je organizácia zastrešujúca 1319 členov z radov dospelých, žien a detí. Z celkového počtu členov je 169 detí. Hlavnými cieľmi organizácie je predovšetkým:

  1. chrániť ryby
  2. zodpovedne hospodáriť na revíroch, ktoré jej boli pridelené
  3. poskytovať zázemie pre členov organizácie a umožniť im v čo najširšie možnej miere vykonávať našu spoločnú záľubu – športový rybolov.

Organizačné zložky MsO SRZ Piešťany:

  • výbor MsO SRZ Piešťany (11 členov)
  • kontrolná komisia (3 členovia)
  • disciplinárna komisia (5 členov)

Organizácia obhospodaruje cca 60ha stojatých vôd a 4 tečúce vody – kaprové a 2 tečúce vody – pstruhové. Na  vodách zverených do správy organizácie vynakladáme značné úsilie na udržaní zdravej populácie rýb a biodiverzity celkovo. Toto úsilie je zamerané predovšetkým na nasádzanie rýb, podporu prirodzeného rozmnožovania, na monitorovanie revírov a na ich ochranu.

Rybárska stráž