Katarínske preteky 2023

Výbor MsO SRZ Piešťany pozýva všetkých rybárov na tradičné Katarínske preteky, ktoré sa uskutočnia 25.11.2023 na Obtokovom ramene.

Katarínske preteky
25.11.2023
Obtokové Rameno
Propozície pretekov

Organizátor: MsO SRZ Piešťany
Miesto konania: Obtokové Rameno (Piešťany), revír 2-1880-1-1
Navigácia: pri Krajinskom moste v Piešťanoch
Bodované ryby: kapor, sumec, šťuka, zubáč, amur, lieň –  bodujú sa len ryby dosahujúce najmenšiu lovnú mieru

Lovné miesta: podľa vlastného výberu
Max. počet pretekárov: 250
Štartovné: 15€ / pretekár – v cene je zahrnutá kapustnica a teplý nápoj
Občerstvenie: bufet pri rampách zabezpečený – jedlo, alko, nealko
Odmeny + hodnotenie:

1. miesto: 300,00€ + pohár – najťažsia ryba preteku
2. miesto: 200,00€ + pohár – II. najťažsia ryba preteku
3. miesto: 100,00€ + pohár – III. najťažsia ryba preteku

Násada pred pretekmi: Kapor K3: 3.500kg + 25ks kapra nad 6-10 kg
Revír: slepé rameno, kaprový revír, dno bahnové hĺbka 0,5m – 1m. Brehy trávnaté, s riedkym porastom stromov
na východnej strane revíru. Dominantné druhy rýb: kapor, karas, pleskáč, plotica
Povolený spôsob lovu: položená a plávaná, lov povolený len na jeden prút

Rozvrh pretekov:
06:30 – 08:00 stretnutie, výber miest a úhrada štartovného
08:00 – 12:00 lov
12:30 – 13:30 vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Privlastňovanie rýb: podľa zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky + miestnych úprav (ryby dosahujúce vrchnú mieru budú vážené operatívne v čo najkratšom čase po ulovení )
Povolený prút a vybavenie: rybárska udica s očkami alebo bez nich, ktorá môže byť osadená navijakom. Podberák, uvoľňovač háčikov a meter povinné.
Signál: Zahájenie a ukončenie pretekov bude signalizované trúbením alebo výstrelom.

Zaobchádzanie s rybou : Každá privlastnená ryba musí byť uvedená v bodovacom preukaze, ktorý pretekár obdrží po zaplatení štartovného. Tento preukaz musí obsahovať meno a priezvisko pretekára. Privlastnené / zasakované ryby je zakázané vymieňať.
Správanie pretekárov: Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť, prípadne je za nich zodpovedný zákonný zástupca.

Viac informácií: 0949 415 073 – Martin Rajčan
rajcan.martin@gmail.com

Jesenné násady 2023


Násada pstruha dúhového bude privezená do revírov Dlhé Kusy a Kazeta 2 + Kazeta 4 dňa 10.11.2023

Lov pstruha dúhového na všetkých troch revíroch bude povolený od 11.11.2023.

Zarybnenie kaprom K3 sa uskutoční túto sobotu na revíroch:
Obtokové rameno: 3500 kg (kapor výber + trofejný)
Rimplerova važina: 1000 kg
Sokolovská važina: 1000 kg
Agátky: 1000 kg
Dubové: 1000 kg
Kazeta 1: 1000 kg
Kazeta 2: 1000 kg
Kazeta 3: 1500 kg
Kazeta 4: 1500 kg
Obtokové rameno (nad bobrou hrádzou): 500 kg

Na revíroch Kazety č. 1-4 a Dubové bude platiť druhová ochrana kapra v termíne 11.11.2023 do 01.12.2023.

Na revíroch Obtokové rameno, Rimplerova važina a Agátky bude v tomto termíne všeobecný zákaz rybolovu s výnimkou počas detských pretekov 19.11. a Katarínskych pretekov 25.11. na Obtokovom ramene.

Privlastňovanie kapra / lov bude povolený od 02.12.2023.

Rybárska stráž