Výročná členská schôdza 2023

Vážené dámy, Vážení páni, priatelia rybári,
Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2023, od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

PROGRAM

• Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti výročnej členskej schôdze
• Voľba pracovného predsedníctva
• Voľba mandátovej komisie
• Voľba návrhovej komisie
• Správa mandátovej komisie
• Správa výboru o činnosti organizácie za rok 2022
• Správa o hospodárení organizácie v roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
• Správa kontrolnej komisie za rok 2022
• Plán hlavných úloh na rok 2023
• Diskusia
• Prijatie uznesení z výročnej členskej schôdze
• Záver

Výročná členská schôdza a brigády jar 2023


Srdečne pozývame všetkých členov MsO SRZ Piešťany na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2023 od 9:00 hod. v Dome Umenia Piešťany.

Brigády jar 2023

18.3.2023, sobota, od 9:00  do 13:00 – VN Sĺňava
činnosť: výroba hniezd na podporu neresu zubáča
miesto stretnutia: cyklochodník pri Siesta pláži
vedúci brigády: Branislav Zelo, 0901 777 451
Na brigádu si treba priniesť kliešte a rukavice.


15.4.2023, sobota od 9:00 do 12:00 – Sokolovská važina
činnosť: prierez náletových drevín a zber odpadkov,
miesto stretnutia: na moste Sokolovská važina
vedúci brigády: Ján Székely, 0915 750 333
Na brigádu si treba priniesť rukavice a podľa možností aj píly / krovinorezy.

This will close in 45 seconds

Rybárska stráž