Váh č. 6

2-4410-1-1

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od Krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a Biskupický kanál od sútoku s Váhom v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede.

  • V úseku od dolnej hrany Krajinského mosta po sútok s Biskupickým kanálom je revír s režimom chyť a pusť.
  • Zákaz lovu rýb počas celého roka platí v úseku pod priehradou VN Sĺňava, od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu (asi 130 m) – úsek je vyhlásený za Chránenú rybiu oblasť . 
  • Lov rýb v ostatných úsekoch povolený po celý rok, platí druhové hájenie.

Váh č. 6 je zväzová voda v obhospodarovaní MsO SRZ Piešťany. Hovorovo sa rozdeľuje na staré a nové koryto.Pre nové koryto je typická hĺbka vody 3-7m so silnejším prúdením, ktoré je väčšinou závislé od činnosti vodných elektrární na tomto toku. Staré koryto je typické prirodzenejšou povahou toku s pokojnejšou vodou v spodných úsekoch a prúdnatejšou, vytvárajúce mierne pereje a prúdy, v horných úsekoch.

Zastúpenie jednotlivých druhov rýb je približne rovnaké pre všetky úseky Váhu, pričom v horných úsekoch prevažuje mrena, podustva, jalec, hrúz a v spodnejších úsekoch kapor, pleskáč, plotica, nosáľ, zubáč, sumec a šťuka...