Kocianova važina

2-4412-1-1

Vodná plocha vzniknutá ťažbou štrku v inundačnom priestore Váhu (1ha). Važina sa nachádza na pravom brehu rieky Váh, medzi pôvodným korytom Váhu a Biskupickým kanálom pri zbrode rieky Váh, približne na úrovni obce Hubina.

Platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.