Dudváh č. 4

2-0440-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice. Lov rýb povolený po celý rok, platí druhové hájenie.