Agátky

2-4411-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Agátky (3 ha) a Pod jazom (2 ha). Ramená sa nachádzajú neďaleho priehradného telesa VN Sĺňava, na ľavom brehu rieky Váh. Vyššie po prúde sa nachádza rameno Agátky a nižšie rameno Pod Jazom.

Platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Krása lužných lesov a pôvodných slepých ramien Váhu v priamom prenose - aj tak by sa dal charakterizovať tento revír. Tento revír sa snážíme zanechať v pôvodnom stave, bez zbytočných úprav a zmien. Čo samozrejme neznamená, že by sme na neho zabúdali a nestarali sa o neho, či už zo strany zarybnenia, kontrôl členov RS, alebo potrebnými úpravami (zber odpadkov, podpora neresu a mladých rýb).

Brehy revíru sú zarastené pôvodnými nížinnými drevinami - vŕba, jelša, topoľ. Hĺbka vody závisí od priesaku spodnej vody, ktorá pramení od Váhu - spravidla sa jej hĺbka nachádza v rozmedzí od 0,5m do 1,5m.

Zastupiteľmi rybej ríše sú najmä: kapor, plotica, pleskáč, šťuka a karas, menej početne je zastúpený lieň, červenica, úhor a ostriež.