Striebornica č. 2

2-2721-1-1 Pstruhový

Od ústia do VN Striebornica po pramene a Čierny potok od ústia po prameň.
Všeobecný zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15. apríla.