Striebornica č. 1

2-2720-1-1

Potok Striebornica od ústia do Váhu pod lokalitou "Výstavky" na úrovni Bodony v Piešťanoch po priehradné teleso VN Striebornica. Lov rýb povolený po celý rok, platí druhové hájenie.