Skúšky nových členov

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MsO SRZ Piešťany sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

  • Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 30 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Posledný termín pre podanie žiadosti o členstvo na rok 2020 je 31.01.2020.

Do tohto termínu je potrebné si podať žiadosť z radov dospelých aj z radov detí. Po 31.01.2020 bude určený termín školenia aj skúšok, o čom budú žiadatelia o členstvo vopred informovaní. Upozorňujeme, že termín je záväzný a po tomto termíne už nebude možné žiadať o členstvo v roku 2020. Termín skúšok dospelých členov a detí bude jeden, náhradný termín sa nebude konať.

Prihlášku za člena nájdete na:

http://piestany.mosrz.sk/~mosrz/piestany/nova-stranka-5/

Školenie a skúšky detí:

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo z kategórie deti v MsO SRZ Piešťany sa budú konať v dňoch 7.2.a 6.3.2020 a to v čase 17:00 hod.

Harmonogram:

  • Zákony o rybolove a jeho vykonávacia vyhláška
  • Určovanie druhov rýb
  • Stanovy SRZ
  • Spôsoby lovu rýb, plávana, feeder, privlač
  • Ochrana rýb
  • Absolvovanie skúšky

Svoje znalosti bude záujemca o členstvo preukazovať formou testu alebo formou otázok. Pri školení a prednáškach je potrebné, aby bol prítomný aj zákonný zástupca rodič alebo rodinný príbuzný!

Miesto konania: MsO SRZ Piešťany Lipová 70/10, Branislav Zelo 0901 777 451