Ceny povolení na rok 2019

MIESTNE POVOLENIA

 KAPROVÉ VODY (K)
Dospelí: 40,00 €
Detské od 6 do 14 rokov 14,00 €
Detské do 6 rokov - bezplatné 0,00 €
Hosťovacie povolenia dospelí
Denné 20,00 €
Týždenné 40,00 €
Hosťovacie povolenie detské od 6 do 14 rokov
Denné 2,00 €
Týždenné 5,00 €
 PSTRUHOVÉ VODY (P)
Dospelý 17,00 €
Detské od 6 do 14 rokov 15,00 €
Povolenie pre nečlenov SRZ
Denné - K, P, L 20,00 €
Týždenné - kaprové(K) 80,00 €

ZVÄZOVÉ POVOLENIA

KAPROVÉ VODY (ZKP)
Zväzové povolenia dospelý 40,00 €
Detské od 6 do 14rokov 10,00 €
Pre nečlena SRZ - denné K,L,P 20,00 €
Pre nečlena SRZ - týždenné K 80,00 €
Zakúpenie ZKP je podmienené zakúpením si akéhokoľvek nezľavneného miestneho povolenia

PSTRUHOVÉ POVOLENIA

Hosťovacie povolenie
Denné - VVN Bešeňová ,,chyť a pusť" 7,00 €
Denné - VN Dedinky 10,00 €

ČLENSKÉ ZNÁMKY

Členská známka - mládež 17,00 €
Členská známka - dospelý 23,00 €
Príspevok na odstrel kormorána, resp. detskú činnosť 1,00 €
INÉ POPLATKY
Zápisné - nový člen  100,00 €
Prestup z inej MsO,MO - Čl.II. bod.4(2497/753/17-Sekr) 100,00 €
Neodpracovaná brigáda - príspevok na zarybnenie 30,00 €

Príklady cien jednotlivých povolení:

Miestne povolenie kaprové, bez štátneho rybárskeho lístku

Dospelý
členská známka        23,00 €
príspevok kormorán   1,00 €
povolenie miestne    40,00 €
spolu                    64,00 €
Detské od 6-14rokov
povolenie                 14,00 €
Mládež
členská známka         17,00 €
povolenie                     33,00 €
spolu                   50,00 €

Celozväzové kaprové povolenie bez štátneho rybárskeho lístku

Dospelý
členská známka        23,00 €
príspevok kormorán      1,00 €
povolenie miestne       40,00 €
povolenie zväzové        40,00 €
spolu                        104,00 €
Detské od 6-14 rokov
povolenie miestne       14,00 €
povolenie zväzové       10,00 €
spolu                      24,00 €
Mládež
členská známka       17,00 €
povolenie miestne      33,00 €
povolenie zväzové      40,00 €
spolu                       90,00 €
POZOR!  Brigádnicka povinnosť sa týka aj mládeže nad 18 rokov