Členovia

Organizácia k 31.12.2014 zastrešuje 1.319 členov, z toho 169 členov z radov detí, pričom tento stav je za posledné roky stabilný. Členovia oragnizácie sa pravidelne stretávajú na členskej schôdzi, ktorá sa koná jedenkrát do roka v Dome Umenia Piešťany.

Členská schôdza je najvyšším orgánom organizácie, pričom rozhoduje o hlavných úlohách organizácie, volí členov výboru, ktorí sa následne starajú o jej chod a rozhodujú na operatívnej úrovni.

Členská schôdza sa v roku 2016 uskutoční 16.04.2016 v Dome Umenia Piešťany od 9:00. Pre zúčastnenie sa na schôdzi je potrebné sa preukázať platným členským preukazom!