Zmeny v revírovaní

Pripomíname rybárom, že od 01.01.2018 sú na všetkých revíroch obhospodarovaných MO SRZ Piešťany platné nasledujúce zmeny:

CHYŤ A PUSŤ:

  • časť revíru Váh č. 6 od spodnej hrany Krajinského mosta po sútok s Biskupickým kanálom

ZVÝŠENIE LOVNÝCH MIER:

  • Kapor rybničný: 45 cm
  • Amur biely: 70 cm
  • Lieň sliznatý: 50 cm
  • Pleskáč vysoký: 50 cm
  • Zubáč veľkoústy: 60 cm
  • Jalec hlavatý: 50 cm
  • Jeseter malý: 60 cm