Zber prehľadov o úlovkoch za rok 2017

Zber prehľadov o úlovkoch za rok 2017 sa uskutoční v nasledujúcih termínoch:

  • 02.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 03.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 04.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 04.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 08.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 09.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 10.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 11.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 12.01.2018, 15:30 - 18:00
  • 15.01.2018, 15:30 - 18:00

Upozorňujeme, že neodovzdanie riadne vyplneného prehľadu o úlovkoch v stanovených termínoch znamená nevydanie povolenia na nasledujúci rok.

Pri odovzdaní prehľadu je člen povinný sa preukázať aj brigádnickym preukazom. V opačnom prípade mu brigáda za rok 2017 nebude uznaná (poplatok 30€).