Zber povolení za rok 2019 a vydávanie povolení na rok 2020

  • 02.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 03.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 07.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 08.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 09.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 10.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 13.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 14.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.
  • 15.01.2020       od 15:30 do 18:00 hod.