Zarybnenie 2016

V roku 2016 bolo do teraz zrealizované nasadenie nasledujúcich druhov rýb do revírov MsO SRZ Piešťany:

03-04/2016: Osadenie hniez na podporu prirodzeného neresu Zubáča Veľkoústeho na Dlhých Kusoch

 • Celkovo osadených hniezd: 20 ks
 • Obsadené a vyliahnuté hniezda: 12 ks
 • Priemerný počet ikier na hniedze: 300.000 ks

24.03.2016: Kapor K3, Lieň L1, Jalec Hlavatý Jh1

 •  Kapor K3 (Obtokové Rameno): 1.012 kg
 • Kapor K3 (Dlhé Kusy): 1.529 kg
 • Lieň L1 (Dlhé Kusy): 10 kg
 • Lieň L1 (Dubová): 145 kg
 • Jalec Hlavatý (Dubová): 5.000 ks

29.03.2016 - Šťuka Š0

 • Obtokové Rameno: 25.000 ks
 • Rimplerova Važina: 25.000 ks
 • Važina Agátky: 50.000 ks
 • Sokolovská Važina: 50.000 ks
 • Kazeta č. 1: 10.000 ks
 • Kazeta č. 2: 20.000 ks
 • Kazeta č. 3: 20.000 ks
 • Kazeta č. 4: 50.000 ks
 • Dubová: 50.000 ks
 • Váh č. 6: 150.000 ks

31.03.2016 - Úhor Um (monté)

 • Obtokové Rameno: 1 kg
 • Rimplerova Važina: 1 kg
 • Dubová: 1 kg

 14.06.2016 - Zubáč Zr

 • Váh č. 6: 15.000 ks

15.06.2016 - Mieň M1

 • Váh č. 6: 10.000ks

16.06.2016 - Kapor Kr

 • Obtokové Rameno: 10.000 ks
 • Važina Agátky: 10.000 ks
 • Dubová: 10.000 ks

20.07.2016 - Jeseter Malý

 • Dlhé Kusy: 1.000 ks

14.09.2016 - Pstruh Potočný Pp1

 • Modrovský potok: 2.050 ks
 • Potok Striebornica: 2.050 ks

22.09.2016 - Jalec Hlavatý Jh1

 • Váh č. 6: 5.000 ks