Skúšky nových členov - výsledky

Uchádzačom o členstvo, ktorí úspešne zložili skúšky gratulujeme a vítame ich medzi nami.

Pripomíname, že členský poplatok je potrebné uhradiť do 31.03. - nie každý to mal v teste správne :)

Všetky náležitosti si vybavíte na sídle organizácie v stránkových hodinách - viď záložku "kontakt"

1. Chrániť   2. Chovať   3. Loviť

 

Kód   uchádzača Správne odpovede Nesprávne   odpovede Vyhovel (áno / nie)
AB02061980 13 17 nie
AČ02031988 27 3 áno
AO02101982 21 9 nie
DM05011992 25 5 áno
JČ15121978 29 1 áno
JZ26071952 26 4 áno
LL09011952 25 5 áno
MF09091993 24 6 nie
MF15091949 23 7 nie
MG30061955 26 4 áno
ML04121991 27 3 áno
MM05051970 22 8 nie
MO30111955 23 7 nie
MR05021952 25 5 áno
MS10121984 22 8 nie
MŽ04011955 22 8 nie
MZ14041974 29 1 áno
OL26081961 27 3 áno
PB05021985 26 4 áno
RR13041986 26 4 áno
SI22031967 25 5 áno
SS29031975 28 2 áno
SV10111958 15 15 nie
VK04031987 29 1 áno
VŠ24111955 26 4 áno
VT11111977 7 23 nie