Úlovky 2016

V roku 2016 si rybári na naších revíroch celkovo privlastnili nasledujúce druhy a množstvá rýb.

Pár zaujímavých faktov (na zamyslenie):

  • každá vychádzka rybára k vode má vo finančnom vyhodnotení cenu 2,26€ v podobe privlastnených úlovkov
  • v priemere na každú vychádzku si rybár prisvlastní 0,5kg rýb
  • na viacerých revíroch sa loví viac rýb ako sa nasadí - dobré zhodnocovanie potenciálu revíru + kladný vplyv nasádzania mladších vekových kategórií
  • pomerne vysoké počty úlovkov a s tým súvisiaci a narastajúci tlak mnohých rybárov na revír chyť a pusť
2-4411-1-1   Agátky Návštevnosť:   256 Počet [ks] Hmotnosť[kg] Celková hodnota kg/ks €/ks €/kg
1 Kapor 18 51 204,00 2,83 11,33 4
12 Šťuka 1 3 27,00 3 27 9
26 Ostatné   ryby 42 2 2,00 0,05 0,05 1
 SPOLU 61 56 233,00 1,96 12,79  
2-0400-1-1   Dubová Návštevnosť:   887            
1 Kapor 25 80 320,00 3,2 12,8 4
2 Lieň 14 14 98,00 1 7 7
3 Pleskáč   vysoký 1 1 3,00 1 3 3
4 Jalec   hlavatý 15 9 27,00 0,6 1,8 3
8 Karas 8 5 5,00 0,63 0,63 1
10 Amur   biely 2 10 40,00 5 20 4
12 Šťuka 5 11,9 107,10 2,38 21,42 9
13 Zubáč   veľkoústy 1 4 52,00 4 52 13
15 Ostriež 4 1 5,00 0,25 1,25 5
26 Ostatné   ryby 45 2,5 2,50 0,06 0,06 1
 SPOLU 120 138,4 659,60 1,81 12  
2-0440-1-1   Dudváh č. 4 Návštevnosť: 44            
1 Kapor 2 4 16,00 2 8 4
5 Podustva 3 3 12,00 1 4 4
7 Nosáľ 3 2,5 10,00 0,83 3,33 4
9 Boleň 1 2 10,00 2 10 5
 SPOLU 9 11,5 48,00 1,46 6,33  
2-1880-1-1   OR Piešťanské Návštevnosť: 4   546            
1 Kapor 1   089 2768,8 11.075,20 2,54 10,17 4
3 Pleskáč   vysoký 24 18 54,00 0,75 2,25 3
4 Jalec   hlavatý 3 6 18,00 2 6 3
8 Karas 16 7 7,00 0,44 0,44 1
9 Boleň 11 21 105,00 1,91 9,55 5
10 Amur   biely 8 28 112,00 3,5 14 4
12 Šťuka 21 65 585,00 3,1 27,86 9
13 Zubáč   veľkoústy 18 41 533,00 2,28 29,61 13
14 Sumec 4 27 189,00 6,75 47,25 7
15 Ostriež 1 0,6 3,00 0,6 3 5
16 Úhor 5 4 44,00 0,8 8,8 11
26 Ostatné   ryby 7 1 1,00 0,14 0,14 1
 SPOLU 1   207 2987,4 12.726,20 2,07 13,26  
2-4413-1-1   Rimplerova važina Návštevnosť: 2 644            
1 Kapor 232 653 2.612,00 2,81 11,26 4
3 Pleskáč   vysoký 49 26 78,00 0,53 1,59 3
8 Karas 6 3 3,00 0,5 0,5 1
10 Amur   biely 6 53 212,00 8,83 35,33 4
12 Šťuka 15 43 387,00 2,87 25,8 9
13 Zubáč   veľkoústy 7 15 195,00 2,14 27,86 13
14 Sumec 3 20 140,00 6,67 46,67 7
16 Úhor 1 1 11,00 1 11 11
26 Ostatné   ryby 138 5 5,00 0,04 0,04 1
27 Pleskáč   - ostatné 6 2 6,00 0,33 1 3
 SPOLU 463 821 3.649,00 2,57 16,1  
2-3140-1-1   Dlhé kusy Návštevnosť: 7 190            
1 Kapor 980 2695,1 10.780,40 2,75 11 4
2 Lieň 2 2 14,00 1 7 7
3 Pleskáč   vysoký 11 14 42,00 1,27 3,82 3
4 Jalec   hlavatý 4 3 9,00 0,75 2,25 3
8 Karas 113 39,5 39,50 0,35 0,35 1
9 Boleň 1 3 15,00 3 15 5
10 Amur   biely 7 41 164,00 5,86 23,43 4
12 Šťuka 8 30 270,00 3,75 33,75 9
13 Zubáč   veľkoústy 9 21 273,00 2,33 30,33 13
14 Sumec 2 10 70,00 5 35 7
15 Ostriež 8 16 80,00 2 10 5
16 Úhor 11 10 110,00 0,91 10 11
20 Pstruh   dúhový 1   339 584,95 2.924,75 0,44 2,18 5
26 Ostatné   ryby 42 5 5,00 0,12 0,12 1
 SPOLU 2   537 3474,55 14.796,65 2,11 13,16  
2-3300-1-1   Kazeta č. 1 Návštevnosť: 772            
1 Kapor 239 691 2.764,00 2,89 11,56 4
2 Lieň 2 2 14,00 1 7 7
8 Karas 15 11 11,00 0,73 0,73 1
10 Amur   biely 2 11 44,00 5,5 22 4
12 Šťuka 1 2 18,00 2 18 9
14 Sumec 1 6 42,00 6 42 7
16 Úhor 3 3 33,00 1 11 11
20 Pstruh   dúhový 1 1,05 5,25 1,05 5,25 5
26 Ostatné   ryby 13 1 1,00 0,08 0,08 1
 SPOLU 277 728,05 2.932,25 2,25 13,07  
2-3301-1-1   Kazeta č. 2 Návštevnosť: 1 224            
1 Kapor 400 911 3.644,00 2,28 9,11 4
3 Pleskáč   vysoký 2 2 6,00 1 3 3
8 Karas 99 89 89,00 0,9 0,9 1
10 Amur   biely 6 35 140,00 5,83 23,33 4
12 Šťuka 2 8 72,00 4 36 9
14 Sumec 1 6 42,00 6 42 7
 SPOLU 510 1051 3.993,00 3,33 19,06  
2-3302-1-1   Kazeta č. 3 Návštevnosť: 1   818            
1 Kapor 448 1183 4.732,00 2,64 10,56 4
3 Pleskáč   vysoký 12 19 57,00 1,58 4,75 3
8 Karas 43 19 19,00 0,44 0,44 1
10 Amur   biely 28 148 592,00 5,29 21,14 4
14 Sumec 2 5 35,00 2,5 17,5 7
 SPOLU 533 1374 5.435,00 2,49 10,88  
2-3303-1-1   Kazeta č. 4 Návštevnosť: 1   526            
1 Kapor 593 1676 6.704,00 2,83 11,31 4
3 Pleskáč   vysoký 7 3 9,00 0,43 1,29 3
4 Jalec   hlavatý 1 1 3,00 1 3 3
8 Karas 24 6 6,00 0,25 0,25 1
10 Amur   biely 137 771 3.084,00 5,63 22,51 4
12 Šťuka 1 2 18,00 2 18 9
13 Zubáč   veľkoústy 1 2 26,00 2 26 13
14 Sumec 1 8 56,00 8 56 7
15 Ostriež 1 1 5,00 1 5 5
16 Úhor 6 9 99,00 1,5 16,5 11
26 Ostatné   ryby 54 7 7,00 0,13 0,13 1
 SPOLU 826 2486 10.017,00 2,25 14,54  
2-4410-1-1   Váh č. 6 Návštevnosť: 17   440            
1 Kapor 1 028 3280,71 13.122,84 3,19 12,77 4
2 Lieň 5 6,15 43,05 1,23 8,61 7
3 Pleskáč   vysoký 680 722,6 2.167,80 1,06 3,19 3
4 Jalec   hlavatý 146 99,85 299,55 0,68 2,05 3
5 Podustva 97 80,8 323,20 0,83 3,33 4
6 Mrena   severná 249 340,4 1.702,00 1,37 6,84 5
7 Nosáľ 421 151,1 604,40 0,36 1,44 4
8 Karas 254 96,3 96,30 0,38 0,38 1
9 Boleň 41 88,3 441,50 2,15 10,77 5
10 Amur   biely 6 60,8 243,20 10,13 40,53 4
12 Šťuka 36 108 972,00 3 27 9
13 Zubáč   veľkoústy 334 649,7 8.446,10 1,95 25,29 13
14 Sumec 35 303,2 2.122,40 8,66 60,64 7
15 Ostriež 154 51,7 258,50 0,34 1,68 5
16 Úhor 42 34,5 379,50 0,82 9,04 11
17 Mieň 3 2,8 14,00 0,93 4,67 5
18 Pstruh   potočný 8 2 26,00 0,25 3,25 13
20 Pstruh   dúhový 462 174,6 873,00 0,38 1,89 5
26 Ostatné   ryby 1   554 61,9 61,90 0,04 0,04 1
27 Pleskáč   - ostatné 4 3,4 10,20 0,85 2,55 3
28 Jalec   - ostatné 3 4 12,00 1,33 4 3
29 Mrena   škvrnitá 1 1 5,00 1 5 5
 SPOLU 5   563 6323,81 32.224,44 1,86 10,68  
               
Celkom úlovky (€):  86.714,14     
Celkom vychádzok: 38.347,00     
Celkom ulovených kg: 19.451,00     

Martin Rajčan, hospodár MsO SRZ Piešťany