Násada kapra K2

Dňa 31.10.2014 sme nasadili do revíru Dlhé Kusy kapra K2 o celkovej hmotnosti 500kg. Priemerná váha jedného kusu bola cca 800g. Pretože sa nejednalo o násadu, ktorá dosahovala lovnú mieru, v súvislosti s týmto zarybnením nie je lov na tomto revíri nijako obmedzený. 

Dňa 09.10.2014 sme nasadili do revírov Váh č.6 a potok Dubová kapra K2 v nasledujúcom zložení:

  • Dubová: 300kg (spodný aj horný úsek)
  • Váh č. 6: 700kg (nad Moravanským potokom)

Ide o násadu, ktorú poskytuje Rada SRZ ako náhradu za ryby ulovené a privlastnené na Zväzové povolenia na týchto revíroch.