Katarínske preteky 2014

Dňa 22.11.2014 sa uskutočnili tradičné Katarínske preteky na Obtokovom ramene, revír 2-1880-1-1. Prví záujemcovia sa začali schádzať už 21.11.2014 v neskorých nočných hodinách a neodradilo ich ani sychravé a chladné jesenné počasie. To dávalo tušiť, že o preteky je ako každý rok veľký záujem. Veď akoby aj nie - dva týždne pred pretekom sa do revíru nasadilo 2,5 t kapra K3. Po zahájení preteku prvé úlovky na seba nenechali dlho čakať a prví kapry sa ťahali už cca po 3 minútach. Počas preteku boli úseky revíru, kde ryba brala počas celej jeho dĺžky, inde bolo treba na kapra počkať a vymyslieť niečo, co rybu oklame - ale tak už to na pretekoch chodí. Celkový dojem z preteku bol, si myslíme, veľmi dobrý, čo dosvedčovalo aj množstvo úlovkov.

V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame celkový sumár pretekov:

Termín konania preteku: 22.11.2014 od 08:00 do 12:00

Počet účastníkov: 201

Sumár úlovkov: 239ks kapra o primernej dĺžke 51cm a hmotnosti 3,2 kg

Žiadny privlastnený úlovok: 33 účastníkov

Nevrátené záznamy: 19ks

Z uvedeného vyplýva, že z vody sa vytiahlo 239 rýb, ktoré boli v záznamoch. Predpokladáme, že v 19 ks neodovzdaných záznamoch bolo ulovených ďalších cca 20 rýb.

Celkovo sa teda ulovilo 259 ks kapra o celkovej hmotnosti približne 830kg.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorovi - firme SPORTS, ktorá venovala vecné ceny pre víťazov. Odmenené boli aj deti, ktoré sa preteku zúčastnili.

Odmenení boli prví traja rybári, s ulovenou najťažšou rybou nasledovne:

  •  1. miesto (najťažšia ryba preteku) :           150,00€
  •  2. miesto (2. najťažšia ryba preteku):        100,00€
  •  3. miesto (3. najťažšia ryba preteku):        50,00€

Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým za účasť.