Katarínske preteky 2015

21.11.2015 sa uskutočnili tradičné Katarínske preteky na Obtokovom Ramene. Preteky, ktoré sú ani nie tak pretekmi ako stretnutím priateľov rybárov. Preteky, ktoré sa už stali akousi spoločenskou udalosťou rybárskeho roka sa tešia každý rok veľkej obľube rybárov a sú známe tým, že prví záujemcovia o lístky čakajú prví v rade už od predošlého dňa. V roku 2014 čakali prví rybári na lístky už od 22:00 predošlého dňa. V roku 2015 bol tento "rekord" pokorený a prví záujemcovia o lístky na preteky sa stretli už o 19:30. Pre niekoho možno nepochopiteľné pre iných možnosť sa po dlhej dobe stretnúť s priateľmi a zaspomínať na skoro uplynulý rok.

Možno je to jeden z dôvodov prečo sme tichý blázni ale ja tvrdím, že v dňešnej uponáhľanej dobe sa málokedy stretne tak dobrá partia a hoci aj 11 hodín vydržia spolu čakať, baviť sa, spomínať a usmievať sa...za čo im patrí aj môj obdiv a úsmevná spomienka. Počas pretekov viacerí rybári dokazovali svoje umenie a zdolávali kapra za kaprom. Dva týždne pred pretekom bolo nasadených do revíru 2.000kg kapra K3, 600 kg Kapra výber a ako bonus 20ks kapra o váhe 6kg.

A teraz malý sumár Katarínskych pretekov 2015:

Počet účastníkov: 170

Ulovených: 153 ks kapra o celkovej váhe cca 350kg

Neodovzdané lístky: 17 ks

Zo všetkých pretekárov si 46 rybárov rybu neprivlastnilo.

 

  • 1. miesto 200,00 € - Kapor, 5965g - Dalibor Borovský
  • 2. miesto 130,00 € - Kapor, 5910g - Vojtech Antal
  • 3. miesto   70,00 € - Kapor, 5865g - Martin Drgoň 
  • 4. miesto - Kapor, 4575g - Jozef Hlaváč

Gratulujeme!

Ku cti umiestnených rybárov svedči aj fakt, že súťažiaci na 2., 3. a 4. mieste ulovené ryby pustili späť do vody, za čo im patrí naša a kapria vďaka.

Ďakujeme všetkým rybárov za účasť, peknú spomienku a tešíme sa na ďalší ročník týchto populárnych pretekov.

Vidíme sa pri vode priatelia, Petrov Zdar!