Ceny povolení pre rok 2015

Miestne povolenie kaprové
Dospelí 40 €
So zľavou (dôchodcovia, ženy, mládež) 30 €
Detské do 15 rokov 14 €
Miestne povolenie pstruhové 
Miestne 17 €
Zväzové povolenie kaprové 
Dospelí 73 €
Detské do 15 rokov 20 €
Sezónne na 1 revír 40 €
Členská známka 
Dospelí 20 €
Mládež: 15 - 18 rokov 14 €
Iné poplatky (na základe ČVS 2013) 
Príspevok na odstrel kormoránov 1 €
Poplatok za neodpracovanú brigádu 30 €
Zápisné 
Dospelí 70 €
Mládež 3,50 €
Deti 1,70 €