Násada kapra K2 a Jalca hlavatého

Dňa 06.10.2015 sme nasadili do našich revírov celkom 11.000 ks Jalca hlavatého takto:

  • Rimplerova Važina - potok Ratnovce: 2.000 ks
  • Dubová: 2.000 ks
  • Váh č.6 - pod Prúdami: 7.000 ks

Išlo o ryby o priemernej veľkosti 8 cm, ktoré už sú veľmi životaschopné. Veríme že nasádzaním týchto štádií Jalcov sa nám podarí vracať tento druh späť do našich riek a potokov, nakoľko v posledných rokoch zaznamenávame rapídny pokles ich populácie. Zároveň by sme boli radi, keby sa práve z týchto nasádzaných jedincov podarí založiť nové generačné stáda a oživiť tak krv tejto nádhernej športovej ryby v našich revíroch. Aj touto cestou by som sa však chcel poďakovať výrobnému stredisku SRZ Bytča, ktoré nám túto rybu dodalo. Všetka česť a moje uznanie patrí ľudom, ktorý takto kvalitnú a zdravú násadu dochovali a vedeli doručiť.

12.10.2015 sme nasadili do našich revírov celkom 2.500 kg kapra K2 nalsedujúco:

  • Dlhé Kusy: 500kg
  • Kazeta č. 4: 500 kg
  • Kazeta č. 3: 300kg
  • Kazeta č. 2: 300 kg
  • Dubová: 300 kg
  • Obtokové Rameno: 300 kg
  • Rimplerova Važina: 300 kg

Ešte v roku 2015 plánujeme zarybniť kaprom K2 aj revíry Kazeta č. 1 a Agátky, nakoľko s nákladným autom, na ktorom bola táto násada naložená sme sa na uvedené revíry nedostali. Práve nasádzanie kapra K2 je vhodnou násadou tejto ryby pre naše revíry predovšetkým kvôli ich veľmi dobrej úživnosti a kvôli cene v pomere cena / počet nasadených kusov. Naviac nám v revíroch ostáva ryba, ktorá je lepšie prispôsobená na dané podmienky. Skrátka veľa muziky za málo peňazí :)

A teraz foto z uvedených násad: