Násada Pleskáča Vysokého

Dňa 23.09.2015 sme nasadili ro revírov Pleskáča Vysokého v nasledujúcich počtoch:

  • Dlhé Kusy: 500 kg
  • Kazeta č. 4: 250 kg
  • Kazety č. 3: 150 kg
  • Obtokové Rameno: 100 kg

Nakoľko sa jedná o násadu dosahujúcu lovnú mieru, je lov a samozrejme privlastňovanie Pleskáča Vysokého na uvedených revíroch zakázaný až do 14.10.2015.