Násada kapra K3 - jar 2015

Dňa 18.03.2015 bola nasadená násada kapra K3 do revírov Obtokové Rameno a Dlhé Kusy nasledovne:

  • Obtokové Rameno: 2-1880-1-1 (1000kg)
  • Dlhé Kusy: 2-3140-1-1 (2086kg)

Upozorňujeme rybárov, že na uvedených revíroch je lov zakázaný podľa zákona č. 139 o rybárstve z 15.02.2002, §11, odsek 3. Lov bude následne povolený na základe ministerstvom udelenej výnimky na skorší lov kapra od 15.5.2015.

Taktiež dávame do pozornosti každoročné detské rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia v termíne 09.05.2015 na Obtokovom Ramene a tradičné rybárske preteky na Dlhých Kusoch, ktoré sa aj tento rok uskutočnia dňa 01.05.2015.