Školenie nových členov

Dňa 14.03.2015 sa v priestoroch MsO SRZ Piešťany uskutočnilo školenie nových záujemcov o členstvo v našej organizácii. Školenie a následné testy boli rozdelené do dvoch etáp: 

  • pre dospelých záujemcov o členstvo
  • pre deti - mladých rybárov

Počas školenia sa nádejní noví rybári zdokonalili v zákone č. 139 o rybárstve a vo vykonávajúcej vyhláške, členovia výboru odprezentovali prezentáciu zameranú na podobné, menej známe a chránené druhy rýb a živočíchov (stiahnuie súboru),

Počas školenia bol tiež prítomný člen rybárskej stráže, ktorý následne poukázal na najčastejšie problémy, s ktorými sa pri výkone rybárskeho práva rybárska stráž zo strany rybárov stretáva. Taktiež odpovedal na otázky prítomných, ktoré boli zamerané predovšetkým na praktickú stránku rybárstva či výkon zákona.

Už samotné poznatky a poznámky počas školenia dávali tušiť, že záujemcovia a hlavne deti sa pripravili na tento deň naozaj zodpovedne, za čo im patrí náš obdiv a samozrejme vďaka. Test tieto domnienky len potvrdil.

Vážení rybári, rybárky, rybárčatá,

rozhodli ste sa pre krásny koníček, ktorí pevne veríme, že Vás bude napĺňať a prinesie Vám mnoho nezabudnuteľných spomienok a zážitkov od vody. Veríme, že aj vďaka Vám bude rybárstvo na našich vodách napredovať a že život pod vodnou hladinou bude rozkvitať.

Na záver mi prosím dovoľte citovať časť §4 ods.1 zo zákona o rybárstve: : " Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby" - pamätajte prosím na poradie, v akom sú jednotlivé činnosti v zákone uvedené.

Vidíme sa pri vode priatelia,

Petrov zdar!