Násada Nosáľa sťahovavého a Mreny severnej

Dňa 03.10.2014 sa uskutočnila násada Nosáľa a Mreny Severnej do revíru Váh č. 6. Išlo o ryby o veľkosti 5-10cm v nasledujúcom zložení:

  • Mrena Severná: 977ks
  • Nosáľ Sťahovavý: 3.000ks

Ryby boli vypustené v lokalite pod Moravanským potokom.