Násada pstruha dúhového

Oznamujeme rybárom, že v piatok 03.10.2014 sa uskutočnila násada Pstruha dúhového do revíru VÁH č. 6 o celkovej hmotnosti 300kg. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili násady za ich pomoc pri vykládke a následnom roznášaní rýb po revíre.

Pstruh dúhový:

  • lovná miera:       25cm
  • doba hájenia:     01.01. – 15.04.
  • V jednom dni je povolené si privlastniť najviac 4 ks lososovitých rýb (vrátane Pstruha dúhového), pričom každú privlastnenú rybu si je loviaci povinný zapísať do prehľadu o úlovkoch bezprostredne po jej ulovení do osobitného riadku.